Monument to Lieutenant Rzhevsky

Monument to Lieutenant Rzhevsky in the city of Dolgoprudny