monument-to-soviet-movie-star-lyubov-orlova-in-zvenigorod-russia

Monument to 1930s movie star Lyubov Orlova