Francois Girardon. Monument to the brothers Castellane, 1690

Francois Girardon. Monument to the brothers Castellane, 1690