Nefteyugansk monument to a family

Nefteyugansk monument to a family

Nefteyugansk monument to a family