SM Davydov’s Tombstone. The 1800s. Granite. Necropolis of the XVIII century Alexander Nevsky Lavra. St. Petersburg

SM Davydov's Tombstone. The 1800s. Granite. Necropolis of the XVIII century Alexander Nevsky Lavra. St. Petersburg

SM Davydov’s Tombstone. The 1800s. Granite. Necropolis of the XVIII century Alexander Nevsky Lavra. St. Petersburg