Vyacheslav Vasilyevich Tikhonov (1928-2009) – a popular theater and film actor

Vyacheslav Vasilyevich Tikhonov (1928-2009) - a popular theater and film actor

Vyacheslav Vasilyevich Tikhonov (1928-2009) – a popular theater and film actor