Vladimir. st. Bolshaya Moskovskaya, 15. Sculpture Boy with a slingshot

Vladimir. st. Bolshaya Moskovskaya, 15. Sculpture Boy with a slingshot