Memorial to Vladimir Vysotsky in Naberezhnye Chelny

Vladimir Vysotsky monuments

Memorial to Vladimir Vysotsky in Naberezhnye Chelny