Khoja Nasriddin, monument in Bukhara

Khoja Nasriddin, monument in Bukhara

Khoja Nasriddin, monument in Bukhara