Monument to Russian actor Nikolai Rybnikov as Sasha Savchenko (film ‘Spring on Zarechnaya Street’) in Zaporozhie. November 15, 2013. Sculptor Tigran Akobyan

Monument to Russian actor Nikolai Rybnikov as Sasha Savchenko (film 'Spring on Zarechnaya Street') in Zaporozhie. November 15, 2013. Sculptor Tigran Akobyan

Monument to Russian actor Nikolai Rybnikov as Sasha Savchenko (film ‘Spring on Zarechnaya Street’) in Zaporozhie. November 15, 2013. Sculptor Tigran Akobyan

Like this post? Please share to your friends:
Monuments reveal