maya-mikhailovna-plisetskaya-20-november-1925-2-may-2015

Maya Mikhailovna Plisetskaya (20 November 1925 – 2 May 2015)

Maya Mikhailovna Plisetskaya (20 November 1925 – 2 May 2015)