Portrait of ballerina Alla Yakovlevna Shelest. 1949. Viktor Mikhailovich Oreshnikov. State Russian Museum, St. Petersburg

Portrait of ballerina Alla Yakovlevna Shelest. 1949. Viktor Mikhailovich Oreshnikov. State Russian Museum, St. Petersburg

Portrait of ballerina Alla Yakovlevna Shelest. 1949. Viktor Mikhailovich Oreshnikov. State Russian Museum, St. Petersburg