Tyumen region, Russia. Snowmaiden Praskovya Lupolova monument. Work by sculptor Vyacheslaev Mikhailovich Klykov (October 19, 1939, Marmyzhi, Kursk Region – June 2, 2006, Moscow)

Tyumen region, Russia. Snowmaiden Praskovya Lupolova monument. Work by sculptor Vyacheslaev Mikhailovich Klykov (October 19, 1939, Marmyzhi, Kursk Region - June 2, 2006, Moscow)

Tyumen region, Russia. Snowmaiden Praskovya Lupolova monument. Work by sculptor Vyacheslaev Mikhailovich Klykov (October 19, 1939, Marmyzhi, Kursk Region – June 2, 2006, Moscow)

Like this post? Please share to your friends:
Monuments reveal