Napoleon Awakening to Immortality, 1845

Napoleon Awakening to Immortality, 1845